P.H. INDRAX s. j
ul. Spichrzowa 3
41-800 Zabrze

tel. 32 275 32 27
te./fax 32 275 39 90

Kierownik ds. sieci sklepów
Ewa Chałajda

tel. 600-055-977
e-mail: chalajda@indrax.pl